TRANSLATIONS

For English, Czech and Italian readers

 

English

Roxann Hill was born in Brno / Czech Republic. During the Prague Spring, as a small girl, she fled with her parents to Germany, where she grew up and still lives today. Meanwhile she has pursued a career and additionally must care for two children, two big dogs and a husband.

Roxann Hill writes the types of novels that she would like to read herself; thrillers, fantasy and romance. The vital center of her novels is always the love story.

Italiano

Roxann Hill è nata a Brünn, nella Repubblica Ceca. Durante la Primavera di Praga, ancora bambina, si è rifugiata con i genitori in Germania dove è cresciuta e dove vive tuttora. Lavora e si occupa contemporaneamente di due figli, di due grossi cani e del marito. Scrive romanzi che a lei stessa piacerebbe leggere:  gialli e thriller, fantasy, rosa. Il nucleo vitale delle sue opere è, e sempre sarà, la storia d’amore.

Český

Roxann Hill patří k nejúspěšnějším self-publisher autorkám v německy mluvící oblasti. Spolupracuje také s renomovanými nakladatelstvími, se kterými realizovala úspěšné knižní projekty. Její knihy se překládají do několika cizích jazyků. Série thrillerů o Steinbachové a Wagnerovi se stala díky 800 000 nadšeným čtenářům kultovní záležitostí.